logo
Zde vstupte.

Od konce října otevíráme již 16. ročník Přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na šestiletá gymnázia.