Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka na šestiletá gymnázia


Aktuality


27. 5. 2020: 18. ročník přípravných kurzů byl úspěšně zakončen. Chystáme se ve školním roce 2020/2021 otevřít 19. ročník přípravných kurzů. Připravujeme se i na případnou distanční výuku. Jakékoliv změny včas uvedeme na našich stránkách zde v aktualitách.

Veškeré dotazy týkající se přípravných kurzů směřujte prosím na tel. 737 018 144, popř. na e-mail pripravne.kurzy@centrum.cz.