Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka na šestiletá gymnázia


Přihláška na intenzivní kurzy

Pořádané v prostorách Gymnázia Jana Nerudy v Praze (Hellichova 3, Praha 1) jako nezávislá akce školy.

Veškeré potřebné informace: https://priprava.webpark.cz
E-mail: pripravne.kurzy@centrum.cz
Telefon: 737018144 (Markéta Tetourová)


Formulář přihlášky vyplntě a kliknutím na tlačítko "Odeslat na e-mail" přihlášku poslěte na e-mail přípravných kurzů.
Při vybírání možných časů kurzů vyberte prosím i náhradní termín, který by vám vyhovoval, pokud by byl váš hlavní preferovaný termín zabrán před aktualizací počtů volných míst.

Žák Jméno: Příjmení:

Trvalé bydliště Ulice: Číslo popisné:
Město:
PSČ:

Zákonný zástupce Jméno a příjmení:
E-mail: (Souhlasím s použitím uvedeného e-mailu k potřebné komunikaci v rámci připravných kurzů)
Telefon:

MATEMATIKA - termíny:

Úterý
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20

Vámi vybraný čas  
Náhradní termín  

ČESKÝ JAZYK - termíny:

Úterý
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20

Vámi vybraný čas  
Náhradní termín  

Poznámka: