Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka na čtyřleté střední školy s maturitou a na osmiletá gymnázia


V kurzech připravujeme žáky na přijímací zkoušky na čtyřleté střední školy s maturitou (tj. i čtyřletá gymnázia) a na osmiletá gymnázia.

Místo konání: Střední zemědělská škola, Zápská 302, Brandýs nad Labem-St. Boleslav
Doba trvání: Od konce října do začátku dubna

Počet lekcí: 20 (1 lekce trvá 50 min) – frekvence: 1 x týdně
Každý zájemce dochází jednou týdně na oba předměty český jazyk a matematiku, případně je možné zvolit jen jeden z předmětů.

Cena: 2300,- za 1 předmět.
Cena za 1 předmět zahrnuje 20 lekcí včetně veškerého studijního materiálu. 1 lekce trvá 50 minut. V rámci 2 posledních lekcí zařazujeme 1 přijímačkový test nanečisto s jeho opravou přímo v hodině a s udělením pořadí úspěšnosti mezi všemi účastníky kurzu.
Podklady pro platbu převodem nebo v hotovosti zasíláme prostřednictvím e-mailu po zařazení účastníka do seznamu přihlášených a udělení variabilního symbolu.

Termíny kurzů pro ČTYŘLETÉ STŘEDNÍ ŠKOLY S MATURITOU:

Pondělí
Český jazykMatematika
15.00-15.5015.00-15.50
16.00-16.5016.00-16.50

Termíny kurzů pro OSMILETÁ GYMNÁZIA:

Pátek
Český jazykMatematika
14.00-14.5014.00-14.50
15.00-15.5015.00-15.50

Vyučovací hodina se otevírá při alespoň 10 žácích. Maximální počet žáků ve skupině je 16 žáků.