Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka na čtyřleté střední školy s maturitou a na osmiletá gymnázia


Kontakt


Vedoucí kurzu:
Markéta Tetourová
IČO: 47147130; zapsána v živnostenském rejstříku
mobil: +420 737 018 144


Ing. arch. Marie Pechová
IČO: 69513929; zapsána v živnostenském rejstříku
e-mail: pripravne.kurzy.bnl@centrum.cz
mobil: +420 724 704 380