Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka na čtyřleté střední školy s maturitou a na osmiletá gymnázia


V kurzech připravujeme žáky na přijímací zkoušky na čtyřleté střední školy s maturitou (tj. i čtyřletá gymnázia) a na osmiletá gymnázia.

Kurzy se skládají z lekcí českého jazyka a z matematiky.
Každá lekce z vybraného předmětu trvá 50 min.
Frekvence konání je 1x týdně.
Doporučujeme volit dohromady oba předměty, ale je možné zvolit i samostatně jeden předmět dle konkrétních potřeb žáků.

Naše učební plány jsou vytvořeny v souladu s aktuálními požadavky na přijímačkové testy na střední školy.
Pracujeme v menších skupinách s maximálním počtem do 16 žáků. Klademe důraz na individuální přístup.
Kurzy jsou vyučovány odborníky a konají se v prostorách budovy Střední zemědělské školy, Zápská 302, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Vedoucí kurzů, informace:
Markéta Tetourová
mobil: 737 018 144

Ing. arch. Marie Pechová
e-mail: pripravne.kurzy.bnl@centrum.cz
mobil: 724 704 380

Cíl kurzů:
- odstranit nedostatky ve vědomostech v návaznosti na konkrétní požadavky k jednotlivým přijímačovým testům,
- srovnat úroveň znalostí z různých ZŠ,
- podpořit zodpovědnost a samostatnost při řešení úloh,
- podpořit zdravou ctižádost, sebevědomí a cílevědomost.

Dle našich zkušeností si žáci docházející na kurzy obvykle vylepší i prospěch na vysvědčení. Mají tak možnost získat další body navíc v přijímacím řízení.

Doba trvání kurzů:
Přípravu na přijímací zkoušky organizujeme ve dvou časových termínech:
- dlouhé kurzy – 20 lekcí každý předmět - od října do dubna,
- intenzivní kurzy – 10 lekcí každý předmět - od ledna do dubna, jsou otevřeny v případě nedostatečné kapacity dlouhých kurzů.
1 lekce z každého předmětu - 50 min, 1x týdně.